Tisztelt Hölgyem/Uram!

A földrengések kutatásánál a műszeres mérések mellett nagyon fontos a földrengés során előforduló jelenségek megfigyelése és azok összegyűjtése. Kérjük válaszoljon minél több kérdésre! A kérdőív kitöltésével - mely kb. 10 percet vesz igénybe - hozzájárul a magyarországi földrengéskutatáshoz.

Közreműködését előre is köszönjük!

Személyes adatok

'+item.properties.description+'

 

Az adatközlés hitelességének érdekében hozzájárulok az általam megadott személyes adatok MTA CSFK általi kezeléséhez. Személyes adataim harmadik fél részére nem adhatók át. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.) értelmében jogom van személyes adataim töröltetéséhez. Kifejezett kérésemet követően az MTA CSFK 30 napon belül törölni fogja a földrengés-kérdőívben megadott, de utólag töröltetni kívánt adataimat.

Földrengés adatai
Hol érezte a földrengést?