Tisztelt Hölgyem/Uram!

A földrengések kutatásánál a műszeres mérések mellett nagyon fontos a földrengés során előforduló jelenségek megfigyelése és azok összegyűjtése. Kérjük válaszoljon minél több kérdésre! A kérdőív kitöltésével - mely kb. 10 percet vesz igénybe - hozzájárul a magyarországi földrengéskutatáshoz.

Közreműködését előre is köszönjük!

Személyes adatok

Az adatközlés hitelességének érdekében hozzájárulok az általam megadott személyes adatok CSFK általi kezeléséhez. Személyes adataim harmadik fél részére nem adhatók át. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.) értelmében jogom van személyes adataim töröltetéséhez. Kifejezett kérésemet követően a CSFK 30 napon belül törölni fogja a földrengés-kérdőívben megadott, de utólag töröltetni kívánt adataimat.

Földrengés adataiHol érezte a földrengést?