Intenzitás

Az intenzitás a földrengés emberre és környezetére, azaz az építményekre és a természeti környezetre gyakorolt hatását írja le. Az intenzitásérték nem a rengés egészére jellemző szám, hanem csupán az érintett terület egyetlen pontjára vonatkozik. Mivel lakossági megfigyeléseken és épületkárok felmérésén alapszik, ezért eredendően szubjektív.

Egy adott földrengés esetén az intenzitás általában csökken az epicentrumtól távolodva. A megfigyelésekből makroszeizmikus intenzitás térkép készíthető, ahol a vonalak az azonos intenzitású pontokat kötik össze. Az intenzitás értékeket hazánkban az Európai Makroszeizmikus Skála alapján határozzuk meg.

 

Az Európai Makroszeizmikus Skála skálafokainak rövid összefoglalása

I - Nem érezhető
Csak műszerekkel mutatható ki. Nem érezhető, még a legkedvezőbb körülmények között sem.

II - Alig érezhető
A rengést csak egy-egy, elsősorban fekvő ember érzi, különösen magas épületek felsőbb emeletein.

III - Gyenge
Néhány ember érzi, főleg épületeken belül. A fekvő emberek lengést vagy gyenge remegést éreznek.

IV - Széles körben érezhető
A rengést épületen belül sokan érzik, a szabadban elvétve. Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak kilengnek.

V - Erős
A rengést épületen belül a legtöbben érzik, míg a szabadban csak kevesen. Az egész épület remeg, a felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekoccannak. Felül nehéz tárgyak felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílnak vagy bezáródnak. Néhány esetben az ablaküvegek betörhetnek. Néhány vályog- és téglaépület falában hajszálrepedések keletkezhetnek, kisebb vakolatdarabok lehullhatnak.

VI - Kisebb károkat okozó
Épületen belül mindenki, szabadban sokan érzik. Épületben tartózkodók közül sokan megijednek és a szabadba menekülnek. Kisebb tárgyak leesnek, bútorok elmozdulhatnak.
A hagyományos épületek közül sokban keletkezik hajszálrepedés a falakban, kisebb vakolatdarabok lehullanak. Néhány épület esetében hajszálrepedéseknél komolyabb repedések is kialakulnak és kémények részlegesen ledőlnek.

VII - Károkat okozó
A legtöbb ember megrémül és a szabadba menekül. Sokan egyensúlyukat vesztik. Bútorok elmozdulnak, a polcokról sok tárgy leesik.
Sok vályogépület esetében nagy repedések jelennek meg a falakban. Sok téglaépületben repedések keletkeznek a falakban, néhány esetben nagy repedések is kialakulnak és kémények ledőlnek.

VIII - Súlyos károkat okozó
Bútorok felborulnak. Sok hagyományos épület erősen megsérül: kémények ledőlnek, a falakban nagy repedések jönnek létre. Sok vályog- és néhány téglaépület részlegesen összedől.

IX - Pusztító
Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdülnek. Sok vályogépület teljesen romba dől. Sok téglaépület részlegesen, néhány teljesen romba dől.

X - Erősen pusztító
A legtöbb vályog- és sok téglaépület teljesen összedől. Sok vasbeton épület közepes mértékű szerkezeti kárt szenved.

XI - Elsöprő
A legtöbb hagyományos épület összedől. A vasbeton szerkezetű épületek komoly szerkezeti károkat szenvednek.

XII - Mindent elsöprő
Gyakorlatilag minden építmény megsemmisül.